Kế hoạch số 22/KH-CĐDLNT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc xét và công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng Chính quy, Khóa 10, 11, 12, Đợt 2 – Năm 2022.

  • Đơn xin đề nghị xét tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 10, Khóa 11 gửi về Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trước ngày 09/6/2022.
  • Link tải mẫu: Tại đây

Lượt xem: 539

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp