KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

NCS. ThS Trương Thị Hà

Khoa Quản trị Khách sạn

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TẠI CÁC TRƯỜNG  CAO ĐẲNG – HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC

ThS. Nguyễn Thị Kim Loan

Trưởng Khoa Kiến thức cơ bản – Cơ sở ngành

CHUYỂN ĐỔI SỐ – GIẢI PHÁP GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN THỜI HẬU COVID

ThS. Phạm Hồng Truyền

Trưởng Khoa Quản trị Nhà hàng và Chế biến món ăn

Lượt xem: 511

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp