Căn cứ vào thông báo số 24/TB-CĐDLNT ngày 04/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Du lịch Nha Trang về Thời gian tổ chức kế hoach đào tạo học kỳ II, năm học 2019 - 2020.

Toàn thể học sinh, sinh viên bắt đầu đi học lại từ ngày 09/3/2020 (thứ 2)

Lưu ý:
  • Trong thời gian học tập, các em học sinh, sinh viên nghiêm túc chấp hành các yêu cầu của nhà trường trong việc phòng, chống dịch Covid-19.
  • Yêu cầu bản thân các em học sinh sinh viên chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; để bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh.