ThS.NCS. NGUYỄN DOÃN THÀNH
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Điện thoại: (0258) 3 551 777
Email: ndthanh@ntc.edu.vn

 

ThS. ĐOÀN XUÂN NHÂN
Đảng Ủy viên, Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Số máy lẻ 205)
Email: dxnhan@ntc.edu.vn

Lượt xem: 4468

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp