KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – KHƠI DẬY KHÁT VỌNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Khánh Hòa và của cả nước trong tất cả các lĩnh vực dựa trên nền tảng của KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoạt động KH&CN của trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang ngày càng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức thực hiện, không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, trong công tác giảng dạy, công tác tuyển sinh và mọi mặt giáo dục để đáp ứng được thực tiễn đào tạo ngành Du lịch hiện nay tại Khánh Hòa và các vùng lân cận. Sự đổi mới đó cần tập trung vào các điểm cơ bản sau:

Một, phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo phải gắn bó mật thiết và phục vụ trực tiếp quá trình đào tạo đáp ứng được nguồn nhân lực ngành du lịch chất lượng cao, từng bước thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ hằng năm và từng giai đoạn. Tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình KH&CN trọng điểm gắn với phát triển ngành du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa và khu vực; từng bước cơ bản thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường theo hướng phát triển thông minh, tạo nền tảng vững chắc giúp Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, nâng cao khả năng cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng nhân lực cho ngành du lịch.

Haichú trọng công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng định hướng, các chính sách phát triển năng lực cho cán bộ, viên chức, người lao động và đặc biệt là giảng viên nhà trường trong tình hình mới; cung cấp luận cứ khoa học và trao cơ hội học tập từ thực tế, thực tiễn để năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng vận dụng công nghệ ngày càng vững chắc và hiệu quả.

Bathúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và triển khai trong hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác tại từng đơn vị, từng khoa. Mỗi đơn vị cần tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt và là chủ thể sống động trong công cuộc đổi mới sáng tạo. Nhà trường sẽ đóng vai trò kết nối, hướng dẫn, hỗ trợ, thiết lập các yếu tố nền tảng cho quá trình đổi mới công nghệ của nhà trường có tính hệ thống, đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa các đơn vị, các khoa trong hoạt động tổng thể của Nhà trường. Việc tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ và gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp KH&CN, các đơn vị nghiên cứu, tư vấn có thế mạnh, dẫn đầu về lĩnh vực KH&CN để hình thành một hệ sinh thái đa dạng, linh hoạt thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KH&CN giữa Nhà trường và Doanh nghiệp.

Bốn, cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN trong Nhà trường; nâng cao năng lực, hiệu quả, phát huy vai trò của quản lý thực sự và định hướng, dẫn dắt quá trình đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN một cách hiệu quả và linh hoạt.

Phạm Thị Minh Nguyệt

Phó trưởng Khoa KTCB – CSN

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Lượt xem: 214

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp