Kế hoạch Đào tạo ngành Kỹ thuật chế biến món ăn hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 11

Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 450 191 243 16
11106001 Chính trị 4 90 60 26 4
11106002 Pháp luật 2 30 22 6 2
11106004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 58 14 3
11106005 Tin học cơ bản 3 75 17 55 3
11106007 Tiếng Anh cơ bản 5 120 30 88 2
11206003 Giáo dục thể chất 2 60 4 54 2
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 76 2085 375 1660 50
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 8 180 60 112 8
11203001 Văn hóa ẩm thực 2 45 15 28 2
11203002 Sinh lý dinh dưỡng 2 45 15 28 2
11203003 Thương phẩm & ATTP 2 45 15 28 2
11203004 Quản trị tác nghiệp 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 66 1860 300 1520 40
11203005 Tiếng Anh chuyên ngành 1 3 75 15 57 3
11203006 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 75 15 58 2
11203007 Sơ chế, cắt, thái thực phẩm 5 120 30 85 5
11203008 Chế biến nước dùng, sốt và các món ăn khai vị 5 120 30 85 5
11203009 Làm chín và trình bày món ăn 5 120 30 85 5
11203010 Cắt tỉa rau, củ, quả, hoa trang trí 3 75 15 57 3
11203011 Chế biến món ăn Việt Nam 5 120 30 88 2
11203012 Chế biến món ăn Á 5 120 30 88 2
11203013 Chế biến món ăn Âu 5 120 30 88 2
11203014 Chế biến bánh Á 4 105 15 88 2
11203015 Chế biến bánh Âu 4 105 15 88 2
11203016 Thiết kế thực đơn 2 45 15 28 2
11203017 Hạch toán định mức 2 45 15 28 2
11203018 Tổ chức phục vụ ăn uống 3 75 15 57 3
11203019 Thực tập cơ sở 6 270 0 270 0
11203020 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 270 0
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (chọn 1/2) 2 45 15 28 2
11204021 Pha chế đồ uống không cồn 2 45 15 28 2
11202022 Tổ chức sự kiện 2 45 15 28 2
TỔNG 95 2535 566 1903 66

Lượt xem: 328

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp