TT Hoạt động ngoại khoá Phương thức tổ chức Thời gian Mục tiêu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-CĐDLNT,
ngày …/…/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang)

Tên ngành, nghề: Quản trị lễ tân
Mã ngành, nghề: 6810203
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Quản trị lễ tân trình độ cao đẳng là ngành, nghề trực tiếp thực hiện, quản lý, điều hành bộ phận tiền sảnh tại các cơ sở lưu trú du lịch, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Các công việc của ngành, nghề chủ yếu được thực hiện tại cơ sở lưu trú du lịch trong điều kiện và môi trường làm việc đa dạng, phong phú trải rộng cả về mặt không gian và thời gian; thường xuyên có sự giao tiếp với khách du lịch, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác.
Các công việc trong nghề chủ yếu được tiến hành làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tại bộ phận tiền sảnh. Để hành nghề người lao động phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, có ngoại hình cân đối (không dị hình, dị tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh truyền nhiễm,có chiều cao), có kỹ năng giao tiếp tốt, trang phục gọn gàng, sạch sẽ; Có kiến thức nghiệp vụ và ngoại ngữ; sử dụng tốt tiếng Anh phổ thông và tiếng Anh chuyên ngành khách sạn du lịch và một số ngoại ngữ khác; sử dụng thành thạo tin học phổ thông và tin học chuyên ngành; có đạo đức nghề nghiệp (thật thà, trung thực, cởi mở, hiếu khách…).
Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị lễ tân nhằm trang bị cho người học các năng lực quản trị bộ phận lễ tân, có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết các vấn đề về quản trị lễ tân, có ý thức về trách nhiệm công dân, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Chương trình bao gồm các môn học chung theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ/ngành liên quan, các môn học chuyên môn, và các mô đun bắt buộc và tự chọn nhằm làm cho người học đạt các năng lực quản trị lễ tân tổng quát và chuyên sâu. Phương pháp dạy và học là học tập trải nghiệm bao gồm các hoạt động dạy và học trên lớp, các bài thực hành, kỳ thực tập và các hoạt động ngoại khóa rèn luyện một cách toàn diện người học về kiến thức, kỹ năng, năng lực chuyên môn, cũng như đạo đức nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ luật pháp, tác phong chuyên nghiệp và lối sống tích cực.
Với nền tảng kiến thức cơ bản và chuyên sâu mà chương trình đào tạo cung cấp, người học có thể tiếp tục học hỏi, trao dồi kinh nghiệm để phát triển thành người giỏi nghề khi ra trường và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Sau thời gian công tác, tích lũy kinh nghiệm, người tốt nghiệp sẽ thăng tiến để trở thành nhà quản lý có uy tín trong ngành Quản trị lễ tân. Bên cạnh đó, người tốt nghiệp có khả năng học tập lên bậc cao hơn của ngành Quản trị lễ tân và các ngành liên quan gần.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1 Về kiến thức
– Đọc hiểu đúng các quy định, văn bản pháp quy của ngành du lịch và các cơ quan quản lý liên quan đến khách và kinh doanh khách sạn; nắm vững nội quy, quy chế quản lý của khách sạn, nội quy đối với người lao động trong khách sạn, trong bộ phận lễ tân;
– Trình bày được các quy trình nghiệp vụ cơ bản: Chuẩn bị ca làm việc, nhận đặt buồng, đăng ký khách sạn, phục vụ khách lưu trú, thanh toán và trả buồng, đáp ứng các yêu cầu khác của khách;
– Nhận diện tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại bộ phận tiền sảnh;
– Giải thích được tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách và cách thức đánh giá chất lượng, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng;
– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
1.2.2. Về kỹ năng
– Thực hiện quy trình nhận nhận đặt buồng cho khách đúng tiêu chuẩn theo quy định tại các cơ sở lưu trú;
– Thực hiện quy trình đăng ký lưu trú cho khách đúng tiêu chuẩn theo quy định tại các cơ sở lưu trú;
– Thực hiện quy trình phục vụ khách lưu trú cho khách đúng tiêu chuẩn theo quy định tại các cơ sở lưu trú;
– Thực hiện quy trình thanh toán và trả buồng cho khách đúng tiêu chuẩn theo quy định tại các cơ sở lưu trú;
– Giải quyết các yêu cầu khác của khách đúng tiêu chuẩn theo quy định tại các cơ sở lưu trú;
– Phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác tại cơ sở lưu trú trong quá trình phục vụ khách;
– Sử dụng, vận hành đúng, an toàn các loại trang thiết bị tại bộ phận
tiền sảnh;
– Quản lý và tổ chức điều hành các công việc liên quan tại bộ phận
tiền sảnh;
– Đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận, cá nhân có liên quan đến quá trình phục vụ khách và có thể đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;
– Đánh giá được chất lượng, hiệu quả làm việc của nhân viên bộ phận
Lễ tân;
– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, định hướng phát triển nguồn nhân lực bộ phận Lễ tân đáp ứng yêu cầu công việc;
– Lập báo cáo, soạn thảo được một số loại hợp đồng, ký kết hợp đồng với khách hàng;
– Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
1.2.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm
– Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong bộ phận tiền sảnh của các cơ sở lưu trú du lịch đạt kết quả;
– Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
– Linh hoạt, chủ động trong mọi vị trí công tác của cơ sở lưu trú;
– Áp dụng thực hiện du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội.
Bên cạnh đó người học được tự chọn rèn luyện thêm một trong các năng lực chuyên sâu như sau:
– Quản lý chi phí
– Chế biến món ăn cơ bản
– Tổ chức và quản lý sự kiện
– Quản trị nguồn nhân lực
1.2.4. Về tư tưởng, đạo đức, tác phong
Người học được rèn luyện trở thành người có thể:
– Vận dụng các kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách và đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
– Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
– Nhận thức về thành tựu và định hướng phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.
– Đam mê nghề nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm.
– Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề, phát huy vai trò lãnh đạo của người quản lý lễ tân, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đồng nghiệp và tổ chức.
– Sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc, địa phương và đa văn hóa.
– Luôn có ý thức học tập suốt đời, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện để nâng cao năng lực nghề nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch địa phương và cả nước trong thời kỳ hội nhập.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
– Đón tiếp khách tại các cơ sở lưu trú du lịch;
– Đặt buồng tại các cơ sở lưu trú du lịch;
– Hỗ trợ hành lý tại các cơ sở lưu trú du lịch;
– Hỗ trợ thông tin cho khách tại các cơ sở lưu trú du lịch;
– Kiểm toán đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch;
– Giám sát hoạt động lễ tân tại các cơ sở lưu trú du lịch;
– Quản lý hoạt động lễ tân tại các cơ sở lưu trú du lịch.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
– Số lượng môn học, mô đun: 20
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 98 Tín chỉ
– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2440 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 337 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2451 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm
tra
I Các môn học chung 19 435 157 255 23
11106101 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
11106102 Pháp luật 2 30 18 10 2
11106103 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
11106104 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
11106105 Tin học 3 75 15 58 2
11106106 Tiếng Anh 5 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun chuyên môn 74 2440 180 2196 64
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 13 345 45 287 13
11206101 Tin học ứng dụng 2 60 58 2
11206102 Tiếng Anh chuyên ngành cơ bản 3 75 15 57 3
11206103 Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao 3 75 15 57 5
11201102 Nhập môn ngành Quản trị lễ tân 5 135 15 115 5
II.2 Mô đun chuyên môn 56 1800 105 1654 41
11201104 Quản lý hoạt động lễ tân 10 270 30 230 10
11201105 Quản lý hoạt động buồng phòng 10 270 30 230 10
11202104 Quản lý dịch vụ ẩm thực cơ bản 8 225 15 202 8
11201108 Quản trị doanh thu 8 225 15 202 8
11201107 Quản lý cơ sở vật chất, an ninh, an toàn khách sạn và resort 5 135 15 115 5
11200101 Thực tập tốt nghiệp 15 675 675
II.3 Mô đun tự chọn 5 135 15 115 5
11203105 Quản lý chi phí 5 135 15 115 5
11203102 Chế biến món ăn cơ bản 5 135 15 115 5
11201114 Tổ chức và quản lý sự kiện 5 135 15 115 5
11201111 Quản trị nguồn nhân lực 5 135 15 115 5
Tổng cộng 93 2875 337 2451 87
 1. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung: Chương trình bao gồm các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

 • Giáo dục Chính trị
 • Pháp luật
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
 • Tin học
 • Tiếng Anh

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Nhà trường luôn quan tâm tăng cường các nguồn học liệu bản cứng và điện tử trong thư viện, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin để sinh viên phát huy tính chủ động và tích cực trong học tập thông qua các hoạt động tự học, cũng như rèn luyện các kỹ năng mềm, ý thức về trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như sinh hoạt tập thể, tham quan, phục vụ cộng đồng, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí theo lộ trình cụ thể như sau:

TT Hoạt động ngoại khoá Phương thức tổ chức Thời gian Mục tiêu
1 Sinh hoạt đầu khóa Tập trung Tuần lễ đầu tiên của khóa Giáo dục chính trị đầu khóa giúp sinh viên nâng cao nhận thức và cập nhật đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Phân lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm, phổ biến các qui chế đào tạo nghề, nội quy của trường và lớp học.

– Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, phương pháp học tập, tra cứu tài liệu, các phương pháp khảo sát thường dùng trong ngành.

2 Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại, vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể, thiện nguyện – Cá nhân, nhóm thực hiện hoặc sinh hoạt tập thể; Qua các phương tiện thông tin đại chúng.

– Nhà trường tổ chức các cuộc thi điển hình tốt trong các phong trào sinh viên, nét đẹp sinh viên.

– Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật.

– Vào 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày hoặc ngoài giờ học hàng ngày.

– Vào các ngày lễ lớn trong năm (Lễ khai giảng năm học mới, ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, ngày thành lập trường, lễ kỷ niệm 20/11, ngày thành lập Ngành, các ngày lễ lớn trong năm,…)

– Thông qua các đợt hỗ trợ cộng đồng, thiện nguyện (phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, mùa hè xanh, từ thiện)

– Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm.

– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường.

– Rèn luyện ý thức phục vụ cộng đồng, bảo vệ môi trường và sự phát triển. bền vững của ngành du lịch.

3 Tham quan tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của địa phương, của ngành, của trường Tập trung Vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần Hình thành lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và lòng yêu nghề, yêu trường
4 Tham quan thực tế Tập trung, nhóm Mỗi học kỳ một lần; hoặc trong quá trình thực tập – Nhận thức đầy đủ về thực tế nghề nghiệp và các định hướng phát triển của ngành du lịch địa phương để có ý thức và các giải pháp sáng tạo nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

– Tiếp cận thị trường lao động và tìm kiếm cơ hội việc làm

5 Đọc và tra cứu sách, tài liệu, học liệu điện tử tại thư viện và các trung tâm học liệu khác theo hướng dẫn của giáo viên hoặc theo nhu cầu và sự quan tâm của cá nhân Cá nhân Trong thời gian tự học ngoài giờ lên lớp – Nghiên cứu, bổ sung và đào sâu các kiến thức chuyên môn, phương pháp và kỹ năng nghiên cứu ngành nghề theo hướng dẫn của giáo viên hoặc theo nhu cầu và sự quan tâm của cá nhân.
– Tiếp cận các yêu cầu nghề nghiệp của ASEAN và quốc tế qua mạng Internet và các nguồn thông tin đại chúng khác.
6 E-learning Cá nhân, nhóm Trong thời gian tự học ngoài giờ lên lớp – Theo hướng dẫn của giáo viên, sinh viên học trên mạng E-learning trước và sau khi lên lớp.

– Tương tác và hỗ trợ, trao đổi giữa nhóm – sinh viên – giảng viên dọc theo quá trình học tập môn học, mô đun.

 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

 • Tất cả các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo đều được tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun theo quy định hiện hành. Mỗi môn học, mô đun có 1 điểm kiểm tra thường xuyên / 1 tín chỉ; 2 điểm kiểm tra định kỳ / môn học, mô đun.
 • Nhà trường sử dụng mạng E-learning và các rubric đánh giá trong kiểm tra đánh giá sinh viên. Kết quả đánh giá của mỗi sinh viên qua từng môn học, mô đun được lưu trữ trong từng hồ sơ cá nhân, giúp cố vấn học tập và sinh viên nhận biết ưu khuyết điểm để cải tiến liên tục chất lượng học tập để dần dần đạt các kết quả học tập mong đợi (kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực) ở cuối quá trình.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

 • Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Quản trị Lễ tân và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo.
 • Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học; một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học, mô đun thuộc chương trình đào tạo và một số điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định để xét công nhận tốt nghiệp cho người học.
 • Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành theo quy định của trường.

4.5. Các chú ý khác (nếu có):

Đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn quốc tế, chương trình được thiết kế dựa trên:

 • Bộ tiêu chuẩn ASEAN Mutual Recognition Arrangements của khu vực.
 • Bộ chuẩn quốc tế AHLEI (American Hotel & Lodging Educational Institute – AHLEI) của Hoa Kỳ.
 • Đối sánh với các chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn và nhà hàng của Lansing Community College (Hoa Kỳ); Richland Community College (Hoa Kỳ), Niagara College (Canada).

Tham khảo chương trình quản trị khách sạn và nhà hàng của Michigan State University (Hoa Kỳ).

Lượt xem: 142

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
 • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
 • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp