Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Resort hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 10

Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 450 191 243 16
11106001 Chính trị 4 90 60 26 4
11106002 Pháp luật 2 30 22 6 2
11106004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 58 14 3
11106005 Tin học cơ bản 3 75 17 55 3
11106007 Tiếng Anh cơ bản 5 120 30 88 2
11206003 Giáo dục thể chất 2 60 4 54 2
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 78 2055 420 1583 48
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 8 180 60 112 8
11201001 Nhập môn du lịch học 2 45 15 28 2
11201002 Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp 2 45 15 28 2
11201003 Quản trị du lịch 2 45 15 28 2
11201004 Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 64 1740 315 1387 34
11201005 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 1 4 105 30 73 2
11201006 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2 4 105 30 73 2
11201007 Thực hiện nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2
11201008 Đảm bảo an ninh – an toàn 2 45 15 28 2
11201009 Ứng dụng tin học trong kinh doanh KS 2 45 15 28 2
11201010 Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng 2 45 15 28 2
11201011 Đăng ký giữ chỗ 3 75 15 58 2
11201012 Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú 3 75 15 58 2
11201013 Phục vụ khách lưu trú 3 75 15 58 2
11201014 Trả buồng và thanh toán 3 75 15 58 2
11201016 Vệ sinh khu vực công cộng và giặt ủi 4 105 15 88 2
11201017 Phục vụ phòng khách 4 105 15 88 2
11201019 Cung cấp dịch vụ ăn uống 4 105 15 88 2
11201020 Quản trị nguồn nhân lực 2 45 15 28 2
11201021 Quản trị cơ sở vật chất – kỹ thuật  khách sạn 2 45 15 28 2
11201022 Tổ chức sự kiện 2 45 15 28 2
11201039 Quản lý khu vui chơi giải trí 2 45 15 28 2
11201040 Thực hiện công việc quản gia trong Resort 3 75 15 58 2
11203021 Chế biến món ăn 4 105 15 88 2
11201023 Thực tập cơ sở 2 60 0 60 0
11201024 Thực tập nâng cao 3 135 0 135 0
11201025 Thực tập tốt nghiệp 4 180 0 180 0
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (3/5 MH/MĐ) 6 135 45 84 6
11201026 Khiêu vũ 2 60 0 58 2
11201027 Trang điểm 2 45 15 28 2
11201028 Bán và tiếp thị sản phẩm 2 45 15 28 2
11201041 Bảo vệ môi trường du lịch 2 45 15 28 2
11202019 Cắm hoa 2 45 15 28 2
TỔNG 97 2505 611 1826 64

Lượt xem: 338

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp