Phần mềm mô phỏng Thực hành xếp khăn: 3. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH MẪU – THỰC HÀNH XẾP KHĂN

Phần mềm mô phỏng Chuẩn bị bàn tiệc: Clip hướng dẫn sinh viên chuẩn bị bàn tiệc

Phần mềm mô phỏng Đặt bàn tiệc Âu: Clip hướng dẫn sinh viên đặt bàn tiệc Âu, Á

Phần mềm mô phỏng Pha chế cà phê máy: Clip pha chế cà phê máy

Lượt xem: 413

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp