CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

– Hội đồng Trường;

– Lãnh đạo Trường (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng);

– Các Phòng chức năng:

+ Phòng Hành chính, Tổng hợp;

+ Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế;

+ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

+ Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên.

– Các Khoa:

+ Khoa Kiến thức cơ bản – cơ sở ngành;

+ Khoa Quản trị khách sạn;

+ Khoa Quản trị Nhà hàng và Chế biến món ăn;

+ Khoa Quản trị Lữ hành – Hướng dẫn du lịch;

Lượt xem: 3421

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp