CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH KHÁNH HÒA

Email: congdoan@ntc.edu.vn

 

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tiền thân là Công đoàn Cơ sở Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang được thành lập theo quyết định số 09/QĐ-CĐVC ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Khánh Hòa. Cùng với quá trình phát triển đi lên của Nhà trường, tháng 11 năm 2011 Công đoàn Cơ sở Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang đổi tên thành Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang. Ngày 23 tháng 3 năm 2017 đổi tên thành Công đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Công đoàn Trường hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (GỒM 07 UỶ VIÊN)

Ông Phan Ngọc Hậu Chủ tịch Công đoàn Trường
Lê Thị Nguyệt Phó Chủ tịch Công đoàn Trường
Ông Lê Quang Ngọc Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra – Ủy viên Ban Chấp hành
Ông Phạm Hồng Truyền Ủy viên Ban Chấp hành
Lê Thị Thu Hằng Ủy viên Ban Chấp hành
Vũ Thị Thịnh Ủy viên Ban Chấp hành
Ông Trương Trọng Tuyền Ủy viên Ban Chấp hành

 

2. TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC 

Tổ Công đoàn Tổ Trưởng
Phòng Hành chính, Tổng hợp Ông Tô Xuân Khoát
Phòng Chuyên môn Bà Nguyễn Thị Thuý
Khoa Chuyên ngành Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh
Quản trị Khách sạn Bà Nguyễn Thị Phú
Kiến thức cơ bản Ông Trương Trọng Tuyền

Lượt xem: 3056

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp