CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG
Email: congdoan@ntc.edu.vn

MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH KHÁNH HÒA 

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN

       Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tiền thân là Công đoàn Cơ sở Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang được thành lập theo quyết định số 09/QĐ-CĐVC ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Khánh Hòa. Cùng với quá trình phát triển đi lên của Nhà trường, tháng 11 năm 2011 Công đoàn Cơ sở Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang đổi tên thành Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang. Ngày 23 tháng 3 năm 2017 đổi tên thành Công đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

       Công đoàn Trường hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC 

TT Tổ Công đoàn Tổ Trưởng Email
1 Phòng Hành chính, Tổng hợp Ông Tô Xuân Khoát txkhoat@ntc.edu.vn
2 Phòng Chuyên môn Bà Trần La Giang tlgiang@ntc.edu.vn
3 Khoa Chuyên ngành Bà Vũ Thị Phương vtphuong@ntc.edu.vn
4 Quản trị Khách sạn Bà Bùi Thị Mỹ Dung btmdung@ntc.edu.vn
5 Kiến thức cơ bản Ông Trương Trọng Tuyền tttuyen@ntc.edu.vn

 

2. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2022 (GỒM 07 UỶ VIÊN)

Ông Nguyễn Hữu Thắng
Chủ tịch Công đoàn Trường
Email: nhthang@ntc.edu.vn

Bà Vũ Thị Nguyệt Nga
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường
Email: vtnnga@ntc.edu.vn

Ông Hồ Lê Khoa Anh
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra – Ủy viên Ban Chấp hành
Email: hlkanh@ntc.edu.vn

Ông Nguyễn Đình Sang
Trưởng Ban tuyên truyền – Ủy viên Ban Chấp hành

Bà Lê Thị Nguyệt
Trưởng Ban nữ công – Ủy viên Ban Chấp hành

Bà Nguyễn Thái Hoàng Giang
Ủy viên Ban Chấp hành

Ông Lê Quang Ngọc
Ủy viên Ban Chấp hành

 

Lượt xem: 1537

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp