Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo hướng dẫn Công văn số 657-CV/ĐUK ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Thời gian diễn ra Đại hội các Chi bộ trực thuộc bắt đầu từ ngày 20/10/2022 đến ngày 22/10/2022.

Tại các Đại hội, Đoàn Chủ tịch các Chi bộ đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của các Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Các báo cáo đã nêu bật những ưu điểm và nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, những nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm. Nhiều đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo chính trị của các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 các Chi bộ luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến 100% cán bộ, Đảng viên. Luôn phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, Đảng viên, giảng viên, sinh viên trong phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt, tuyên truyền toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, phục vụ công tác.

Với tinh thần dân chủ, tại các Đại hội đã xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sau Đại hội, các Chi bộ hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả bầu cử Chi bộ theo quy định.

Lượt xem: 486

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp