Th2 212022

Báo cáo Kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng 2020

Tải về:  130 báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng năm 2020


Xem thêm >

Th12 292021

Báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng GDNN năm 2021

Tải về:14-163-KT báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng GDNN năm 2021


Xem thêm >

Th12 292021

Báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng năm 2021

Tải về: 13-162-KT- Báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng năm 2021


Xem thêm >

Th12 172019

Báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN Năm 2019

Tải về: 02-136 Báo cáo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2019


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp