KHOÁ 12, 13 – CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

 

TT

Ngành

Lớp

Link

Mã QR

1 Quản trị Khách sạn K12 LTCĐ All https://forms.office.com/r/CW60kVFew3
2 Quản trị Khách sạn K13 LTCĐ All https://forms.office.com/r/hcqfw6wGqu  

3 Kỹ thuật Chế biến Món ăn K13 LTCĐ All https://forms.office.com/r/BzinBgyXC3  

 

 

KHOÁ 12 – CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

TT

Ngành

Lớp

Link

Mã QR

1 Quản trị Khách sạn K12 All https://forms.office.com/r/fKpZfc2xQJ
2 Quản trị Lễ tân K12 All https://forms.office.com/r/FKd57uvmU6  

3 Quản trị Resort K12 All https://forms.office.com/r/TKG5uUJygu  

4 Kỹ thuật Chế biến Món ăn K12 All https://forms.office.com/r/EwSCJEcnLu  

5 Hướng dẫn Du lịch K12 All https://forms.office.com/r/JiVZmSdRZ4  

 

 

KHOÁ 13 – CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

TT Ngành Lớp Link Mã QR
1 Quản trị Khách sạn K13 All https://forms.office.com/r/gcqYKq1nN6  

2 Quản trị Lễ tân K13 All https://forms.office.com/r/bXhBjzvZgj  

3 Quản trị Resort K13 01 https://forms.office.com/r/5C8hmvFdb3  

4 Quản trị Resort K13 02, 03 https://forms.office.com/r/rS6YdQ05hM  

5 Kỹ thuật Chế biến Món ăn K13 All https://forms.office.com/r/7dH78DfVJ4  

6 Hướng dẫn Du lịch K13 All https://forms.office.com/r/67DQM9GnQU  

7 Kế toán Doanh nghiệp K13 All https://forms.office.com/r/tXK85khF61  

8 Quản trị Lữ hành K13 All https://forms.office.com/r/D99ZAwuJjK  

9 Quản trị Nhà hàng K13 All https://forms.office.com/r/mJsmbHZdXR  

Lượt xem: 10921

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp