ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

Văn phòng Đảng ủy – Tầng 2 – Khu Hiệu bộ – Nhà A

Email: danguy@ntc.edu.vn

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG ỦY

Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 1332/QĐ-ĐUK ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh Khánh Hoà trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

Là tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa; là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhiệm vụ chính trị của đơn vị là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch. Đến nay, Đảng bộ Trường có 03 chi bộ trực thuộc, với 53 đảng viên.

Đảng bộ Trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hoà, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban ngành của địa phương; mối quan hệ trách nhiệm, chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường và các tổ chức chính trị, các chi bộ trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Đảng bộ Trường thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy; nghị quyết và các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên; luôn bám sát chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và rà soát thực hiện nghị quyết công tác xây dựng Đảng hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các Chi bộ trực thuộc luôn duy trì nề nếp và cách thức tiến hành sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”. Gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường luôn có ý thức đoàn kết, phát huy tính gương mẫu và quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nghiệm vụ được giao. Năm 2020, Đảng bộ Trường vinh dự được nhận giấy khen đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa. Đây là động lực để Đảng bộ Trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2020-2025.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

Đ/c Nguyễn Doãn Thành Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường CĐDLNT
Đ/c Nguyễn Đức Tân Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng CĐDLNT
Đ/c Đoàn Xuân Nhân Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng CĐDLNT
Đ/c Nguyễn Hữu Thắng Đảng ủy viên
Đ/c Phan Ngọc Hậu Đảng ủy viên
Đ/c Thẩm Thành Trung Đảng ủy viên
Đ/c Phạm Thị Minh Nguyệt Đảng ủy viên

 

2. CHI BỘ TRỰC THUỘC 

Chi bộ Bí thư Chi bộ
Chi bộ 1 Đ/c Phạm Thị Minh Nguyệt
Chi bộ 2 Đ/c Trương Thị Hà
Chi bộ 3 Đ/c Thẩm Thành Trung
Chi bộ Học sinh, sinh viên Đ/c Phan Ngọc Hậu
Chi bộ 4 Đ/c Nguyễn Tấn Huế

Lượt xem: 4452

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp