Th4 12023

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ “ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH Ở VIỆT NAM”

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ “ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH Ở …


Xem thêm >

Th3 302023

Thông báo kéo dài thời gian viết bài Hội thảo quốc tế “Điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh ở Việt Nam”

Thông báo kéo dài thời gian viết bài Hội thảo quốc tế “Điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du …


Xem thêm >

Th2 62023

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023  


Xem thêm >

Th12 282022

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO HSSV HỆ TC, CĐ CHÍNH QUY KHÓA 11, 12, 13 ĐỢT 1 NĂM 2023

Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng Chính quy, Khóa 11, …


Xem thêm >

Th9 232022

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO HSSV HỆ TC, CĐ CHÍNH QUY KHÓA 11, 12 ĐỢT 4 NĂM 2022

Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng Chính quy, Khóa 11, …


Xem thêm >

Th9 132022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC BỔ SUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Kế hoạch số 53/KH-CĐDLNT ngày 12/9/2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc tổ chức học lại, học bổ …


Xem thêm >

Th7 12022

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO HSSV HỆ TC, CĐ CHÍNH QUY KHÓA 10, 11, 12 ĐỢT 3 NĂM 2022

Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng Chính quy, Khóa 10, …


Xem thêm >

Th6 282022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2021-2022

Kế hoạch số 29/KH-CĐDLNT ngày 28/6/2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc tổ chức học kỳ phụ, năm …


Xem thêm >

       

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp