Th6 282022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2021-2022

Kế hoạch số 29/KH-CĐDLNT ngày 28/6/2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc tổ chức học kỳ phụ, năm …


Xem thêm >

Th6 282022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 (ĐIỀU CHỈNH)

Thông báo số 02/TB-CĐDLNT ngày 28/6/2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc tuyển sinh đào tạo Hệ Trung …


Xem thêm >

Th6 222022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA

Tải về: 01 Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ HDDLL nội địa


Xem thêm >

Th6 132022

BẢNG SO SÁNH GIỮA CHỨNG CHỈ  TIẾNG ANH QUỐC TẾ CAMBRIDGE LINGUASKILL VỚI CHỨNG CHỈ KHÁC

BẢNG SO SÁNH GIỮA CHỨNG CHỈ  TIẾNG ANH QUỐC TẾ CAMBRIDGE LINGUASKILL VỚI CHỨNG CHỈ KHÁC            CHỨNG …


Xem thêm >

Th5 192022

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 10, 11, 12, ĐỢT 2 – NĂM 2022

Kế hoạch số 22/KH-CĐDLNT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc xét và …


Xem thêm >

Th3 302022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2022 (ĐIỀU CHỈNH)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2022 (ĐIỀU CHỈNH).


Xem thêm >

Th3 292022

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG NGHỀ ẨM THỰC HƯƠNG VỊ CỦA BIỂN LẦN THỨ 2 NĂM 2022

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG NGHỀ ẨM THỰC HƯƠNG VỊ CỦA BIỂN LẦN THỨ 2 NĂM 2022.


Xem thêm >

Th3 292022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG NGHỀ ẨM THỰC HƯƠNG VỊ CỦA BIỂN LẦN THỨ 2 NĂM 2022 ĐIỀU CHỈNH LẦN 1

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG NGHỀ ẨM THỰC HƯƠNG VỊ CỦA BIỂN LẦN THỨ 2 NĂM 2022 …


Xem thêm >

Th3 152022

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN (THI LẦN 2) HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN (THI LẦN 2) HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2021-2022.


Xem thêm >

     

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp