Th2 62023

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023  


Xem thêm >

Th12 282022

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO HSSV HỆ TC, CĐ CHÍNH QUY KHÓA 11, 12, 13 ĐỢT 1 NĂM 2023

Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng Chính quy, Khóa 11, …


Xem thêm >

Th9 232022

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO HSSV HỆ TC, CĐ CHÍNH QUY KHÓA 11, 12 ĐỢT 4 NĂM 2022

Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng Chính quy, Khóa 11, …


Xem thêm >

Th9 132022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC BỔ SUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Kế hoạch số 53/KH-CĐDLNT ngày 12/9/2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc tổ chức học lại, học bổ …


Xem thêm >

Th7 12022

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO HSSV HỆ TC, CĐ CHÍNH QUY KHÓA 10, 11, 12 ĐỢT 3 NĂM 2022

Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng Chính quy, Khóa 10, …


Xem thêm >

Th6 282022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2021-2022

Kế hoạch số 29/KH-CĐDLNT ngày 28/6/2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc tổ chức học kỳ phụ, năm …


Xem thêm >

Th6 282022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 (ĐIỀU CHỈNH)

Thông báo số 02/TB-CĐDLNT ngày 28/6/2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc tuyển sinh đào tạo Hệ Trung …


Xem thêm >

Th6 132022

BẢNG SO SÁNH GIỮA CHỨNG CHỈ  TIẾNG ANH QUỐC TẾ CAMBRIDGE LINGUASKILL VỚI CHỨNG CHỈ KHÁC

BẢNG SO SÁNH GIỮA CHỨNG CHỈ  TIẾNG ANH QUỐC TẾ CAMBRIDGE LINGUASKILL VỚI CHỨNG CHỈ KHÁC            CHỨNG …


Xem thêm >

     

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp