ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên – Tầng 4 – Khu Hiệu bộ – Nhà A

Email: doantn@ntc.edu.vn

 

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tiền thân là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 130/QĐ-ĐTN ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Khánh Hòa. Cùng với quá trình phát triển đi lên của Nhà trường, tháng 3 năm 2017 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang theo Quyết định số 534-QĐ/TĐTN-BTCKT ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG NHIỆM KỲ 2019 – 2022 (GỒM 21 UỶ VIÊN) (Theo Quyết định số 153a-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Khánh Hòa về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang nhiệm kỳ 2019 – 2022)

 

2. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG KHÓA NHIỆM KỲ 2019 – 2022 

Nguyễn Thị Hồng Phước Bí thư Đoàn Trường
Nguyễn Thị Thu Ngân Phó Bí thư Đoàn Trường
Phó Bí thư – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường

 

3. LIÊN CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC 

TT Liên Chi đoàn Bí thư Liên chi
1 Liên Chi đoàn Khoa Quản trị khách sạn 1 Nguyễn Thị Thu Ngân
2 Liên Chi đoàn Khoa Quản trị khách sạn 2 Trần Thanh Huyền
3 Liên Chi đoàn Khoa Quản trị lữ hành – Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thị Hoài Thương
4 Liên Chi đoàn Khoa Quản trị nhà hàng Nguyễn Thái Hoàng Giang
5 Liên Chi đoàn Khoa Quản trị chế biến món ăn  Phạm Thị Minh Trang
Các Chi đoàn trực thuộc
Chi đoàn Cán bộ giáo viên  Ông Lê Việt Anh

 

Lượt xem: 2880

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp