Dr. Nguyen Doan Thanh

Party Secretary, Principal

Phone: (0258) 3 551 055

Fax: (058) 3 551 938

Email: ndthanh@ntc.edu.vn

Mr. Nguyen Duc Tan

Deputy Party Secretary, Deputy Principal

Phone: (0258) 3 551 777 (Ext. 202)

Email: ndtan@ntc.edu.vn

Dr. Doan Xuan Nhan

Party Member, Deputy Principal

Phone: (0258) 3 551 777 (Ext. 205)

Email: dxnhan@ntc.edu.vn

Lượt xem: 4849

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp