Th2 12021

Cơ sở Vật chất Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, trên 4ha khuôn viên trường tại cơ sở chính (số 02 …


Xem thêm >

Th2 12021

Ban giám hiệu Nhà trường

ThS.NCS. NGUYỄN DOÃN THÀNH Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Điện thoại: (0258) 3 551 055 Fax: (058) 3 551 938 Email: …


Xem thêm >

Th2 12021

Cơ cấu tổ chức Nhà Trường

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG


Xem thêm >

Th2 12021

Nhiệm vụ – Quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chiến lược phát triển Trường, kế hoạch dài hạn, trung …


Xem thêm >

Th2 12021

Lịch sử hình thành và phát triển

A. Lịch sử hình thành và phát triển Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang trước đây là trường Cao đẳng Nghề …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp