Th6 222021

Lịch thi kiểm tra kết thúc môn học, mô đun học kỳ II, năm học 2020-2021 khóa 12, Khóa 13

Trường CĐDL Nha Trang thông báo Lịch thi kiểm tra kết thúc môn học, mô đun học kỳ II, năm học 2020-2021 …


Xem thêm >

Th5 282021

TKB các môn văn hóa , học kỳ II năm học 2020-2021 Khóa 13 ngành QTKS, KTCBMA điều chỉnh và áp dụng từ ngày 31-5-2021

Trường Cao đẳng Du lich Nha Trang ban hành TKB các môn văn hóa , học kỳ II năm học 2020-2021 Khóa …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp