Th7 192021

LiveStream Tư vấn Tuyển sinh ngành Quản trị Lữ hành – Hướng dẫn Du lịch

LiveStream Tư vấn Tuyển sinh ngành Quản trị Lữ hành – Hướng dẫn Du lịch.


Xem thêm >

Th7 12021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức LiveStream Tư vấn Tuyển sinh và Gặp gỡ Doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức LiveStream Tư vấn Tuyển sinh và Gặp gỡ Doanh nghiệp


Xem thêm >

Th3 172021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang liên kết đào tạo với các khách sạn, nhà hàng 4-5 sao

Liên kết đào tạo giữa TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG và các NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN 4-5 sao là một …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp