Th10 272021

QUY TRÌNH XÉT KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN

QUY TRÌNH XÉT KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN  1. Mục đích: Việc xây dựng, thực hiện và duy trì quy trình …


Xem thêm >

Th10 272021

KHEN THƯỞNG

QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN   MỤC ĐÍCH Giúp cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm kiêm …


Xem thêm >

Th10 262021

KÝ TÚC XÁ

M01. Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng ở ký túc xá năm 2021 M02. Đơn ở ký túc xá năm 2021 …


Xem thêm >

Th10 262021

MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ ….., năm học ……….           …


Xem thêm >

Th10 262021

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC TẠM THỜI

  Đơn xin phép nghỉ học tạm thời


Xem thêm >

Th10 262021

Quy chế công tác học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

  Quy chế công tác học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang  


Xem thêm >

Th10 262021

Quy trình Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn học tập

1. Mục đích Nâng cao chất lượng trong công tác giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập đẩy mạnh công …


Xem thêm >

Th10 252021

Quyết định ban hành Quy chế, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Quyết định ban hành Quy chế, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường Cao …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp