HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên – Tầng 4 – Khu Hiệu bộ – Nhà A

Email: hoisv@ntc.edu.vn

 

I. GIỚI THIỆU VỀ HỘI SINH VIÊN

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tiền thân là Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 150QĐ/HSV ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Cùng với quá trình phát triển đi lên của Nhà trường, tháng 8 năm 2017 Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang đổi tên thành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang theo Quyết định số 436 QĐ/HSV ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của Hội Sinh viên Việt Nam và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐDLNT KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020 – 2023 (GỒM 19 UỶ VIÊN) (Theo Quyết định số 698-QĐ/HSV ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2023)

2. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐDLNT KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020 – 2023 

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường
Nguyễn Thị Thu Ngân Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường
Ông Lê Việt Anh Phó Chủ tịch – Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường
Ông Đỗ Duy Minh Ủy viên Ban Thư ký – Phó Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường
Ông Trần Văn Hòa Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường
Ông Trần Hữu Thịnh Ủy viên Ban Chấp hành – Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường

Lượt xem: 2725

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp