Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 435 157 255 23
11106101 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
11106102 Pháp luật 2 30 18 10 2
11106103 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
11106104 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
11106105 Tin học  3 75 15 58 2
11106106 Tiếng Anh  5 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề   75 2225 240 1925 60
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 13 345 45 287 13
11206104 Tiếng Anh chuyên ngành cơ bản HDDL 4 105 15 86 4
11206105 Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao HDDL 4 105 15 86 4
11204102 Nhập môn ngành Hướng dẫn du lịch 5 135 15 115 5
11204202 Tổng quan nghề Hướng dẫn du lịch 2 45 5 38 2
11204203 Văn hiến Việt Nam và văn hóa Việt Nam (LHHD) 1 45 5 39 1
11204204 Văn hóa phương Đông và phương Tây (LHHD) 1 25 3 21 1
11206202 Tâm lý con người và khách hàng du lịch (LHHD) 1 20 2 17 1
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 59 1805 180 1581 44
11204103 Kinh doanh và tiếp thị du lịch lữ hành 5 135 15 115 5
11204212 Bài 1: Tổng quan về kinh doanh và tiếp thị du lịch lữ hành 2 45 5 38 2
11204213 Bài 2: Tư vấn và bán chương trình du lịch 3 90 10 77 3
11204104 Quản lý an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường trong du lịch và lữ hành 3 75 15 57 3
11204105 Tổ chức và quản lý sự kiện (LHHD) 3 75 15 57 3
11204214 Bài 1: Tổ chức sự kiện 2 45 15 28 2
11204215 Bài 2: Hoạt náo 1 30 0 29 1
11204106 Hướng dẫn du lịch 15 380 60 305 15
11204211 Chuẩn bị trước khi thực hiện chương trình du lịch của HDV 3 75 15 57 3
11204216 Phương pháp hướng dẫn khách tham quan của HDV 3 75 15 57 3
11204217 Tổ chức thực hiện chương trình du lịch 4 105 15 86 4
11204218 Làm Hướng dẫn viên 3 75 15 57 3
11204219 Thực hành tại điểm tham quan Miền Trung 2 50   48 2
11204107 Quản lý du lịch di sản, sinh thái và mạo hiểm 8 210 30 172 8
11204227 Bài 1: Tiến trình lịch sử Việt Nam 2 60 10 48 2
11204228 Bài 2: Du lịch di sản 2 50 10 38 2
11204229 Bài 3: Du lịch sinh thái 2 50 5 43 2
11204230 Bài 4: Khảo sát và xây dựng du lịch mạo hiểm  2 50 5 43 2
11204108 Quản lý nghiệp vụ xuất nhập cảnh, đàm phán hợp đồng và thanh toán 3 75 15 57 3
11204109 Khai thác các tuyến điểm du lịch nội địa 7 180 30 143 7
11204223 Bài 1: Nhận biết tài nguyên du lịch Việt Nam và ứng dụng trong hoạt động
du lịch
2 55 15 38 2
11204224 Bài 2: Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết minh về tuyến, điểm du lịch 3 75 15 57 3
11204225 Bài 3: Thực hành tại điểm tham quan Nha Trang 1 10 0 9 1
11204226 Bài 4: Thực hành tại điểm tham quan Nha Trang- Đà Lạt 1 40 0 39 1
11200101 Thực tập tốt nghiệp 15 675   675  
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (chọn 1/2) 3 75 15 57 3
11204121 Quản trị nguồn nhân lực (LHHD) 3 75 15 57 3
11204122 Khai thác văn hóa ẩm thực 3 75 15 57 3

Lượt xem: 321

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp