Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 450 191 243 16
11106001 Chính trị 4 90 60 26 4
11106002 Pháp luật 2 30 22 6 2
11106004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 58 14 3
11106005 Tin học cơ bản 3 75 17 55 3
11106007 Tiếng Anh cơ bản 5 120 30 88 2
11206003 Giáo dục thể chất 2 60 4 54 2
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 71 1980 330 1595 55
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 16 375 105 254 16
11201001 Nhập môn du lịch học 2 45 15 28 2
11201002 Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp 2 45 15 28 2
11204001 Nhận biết tài nguyên du lịch Việt Nam và ứng dụng vào hoạt động du lịch 3 75 15 57 3
11204002 Tìm hiểu Lịch sử Việt Nam và ứng dụng vào hoạt động du lịch 3 75 15 57 3
11201004 Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing 2 45 15 28 2
11204043 Tìm hiểu các nền văn minh lớn trên thế giới 2 45 15 28 2
11204005 Phát triển và duy trì văn hóa ẩm thực vùng miền 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 51 1515 195 1285 35
11204006 Tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 6 150 30 118 2
11204008 Tìm hiểu văn hóa Việt Nam và ứng dụng vào hoạt động du lịch 3 75 15 57 3
11204011 Khảo sát và chuẩn bị chương trình du lịch 4 105 15 86 4
11204012 Tư vấn và bán chương trình du lịch 3 75 15 57 3
11204013 Điều hành và thực hiện chương trình du lịch 3 75 15 57 3
11204029 Chuẩn bị trước khi thực hiện chương trình du lịch của hướng dẫn viên 3 75 15 57 3
11204038 Phương pháp hướng dẫn khách tham quan của hướng dẫn viên 3 75 15 57 3
11204016 Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết minh tuyến, điểm du lịch 3 75 15 57 3
11204017 Tổ chức các hoạt động hoạt náo cho khách du lịch 2 45 15 28 2
11204040 Tổ chức thực hiện chương trình du lịch 3 75 15 57 3
11204041 Làm hướng dẫn viên 3 75 15 57 3
11204042 Tiếng Trung cơ bản 3 75 15 57 3
11204033 Thực tập tốt nghiệp 12 540 0 540 0
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (2/4 MH/MĐ) 4 90 30 56 4
11201022 Tổ chức sự kiện 2 45 15 28 2
11201010 Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng 2 45 15 28 2
11201046 Quản trị nguồn nhân lực 2 45 15 28 2
11201007 Thực hiện nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2
TỔNG 90 2430 521 1838 71

Lượt xem: 371

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp