KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15

03 KHĐT nghề KTDN hệ CĐ Khóa 15

Lượt xem: 126

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp