Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 450 191 243 16
11106001 Chính trị 4 90 60 26 4
11106002 Pháp luật 2 30 22 6 2
11106004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 58 14 3
11106005 Tin học cơ bản 3 75 17 55 3
11106007 Tiếng Anh cơ bản 5 120 30 88 2
11206003 Giáo dục thể chất 2 60 4 54 2
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 76 2085 375 1660 50
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 8 180 60 112 8
11203001 Văn hóa ẩm thực 2 45 15 28 2
11203002 Sinh lý dinh dưỡng 2 45 15 28 2
11203003 Thương phẩm & ATTP 2 45 15 28 2
11203004 Quản trị tác nghiệp 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 66 1860 300 1520 40
11203005 Tiếng Anh chuyên ngành 1 3 75 15 57 3
11203006 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 75 15 58 2
11203007 Sơ chế, cắt, thái thực phẩm 5 120 30 85 5
11203008 Chế biến nước dùng, sốt và các món ăn khai vị 5 120 30 85 5
11203009 Làm chín và trình bày món ăn 5 120 30 85 5
11203010 Cắt tỉa rau, củ, quả, hoa trang trí 3 75 15 57 3
11203011 Chế biến món ăn Việt Nam 5 120 30 88 2
11203012 Chế biến món ăn Á 5 120 30 88 2
11203013 Chế biến món ăn Âu 5 120 30 88 2
11203014 Chế biến bánh Á 4 105 15 88 2
11203015 Chế biến bánh Âu 4 105 15 88 2
11203016 Thiết kế thực đơn 2 45 15 28 2
11203017 Hạch toán định mức 2 45 15 28 2
11203018 Tổ chức phục vụ ăn uống 3 75 15 57 3
11203019 Thực tập cơ sở 6 270 0 270 0
11203020 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 270 0
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (chọn 1/2) 2 45 15 28 2
11204021 Pha chế đồ uống không cồn 2 45 15 28 2
11202022 Tổ chức sự kiện 2 45 15 28 2
TỔNG 95 2535 566 1903 66

Lượt xem: 354

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp