Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 450 191 243 16
11106001 Chính trị 4 90 60 26 4
11106002 Pháp luật 2 30 22 6 2
11106004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 58 14 3
11106005 Tin học cơ bản 3 75 17 55 3
11106007 Tiếng Anh cơ bản 5 120 30 88 2
11206003 Giáo dục thể chất 2 60 4 54 2
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 73 1980 360 1572 48
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 8 180 60 112 8
11201001 Nhập môn du lịch học 2 45 15 28 2
11201002 Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp 2 45 15 28 2
11201003 Quản trị du lịch 2 45 15 28 2
11201004 Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 63 1755 285 1432 38
11202001 Tiếng Anh chuyên ngành 1 4 105 15 88 2
11202002 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 75 15 58 2
11202003 Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 75 15 58 2
11202004 Tổ chức lao động trong nhà hàng. 2 45 15 28 2
11202005 Chuẩn bị nhà hàng để phục vụ 4 105 15 88 2
11202006 Tổ chức phục vụ ăn, uống 6 165 15 148 2
11202007 Lập kế hoạch và tổ chức phục vụ các loại tiệc 3 75 15 58 2
11202011 Quản trị nguồn nhân lực Nhà hàng 2 45 15 28 2
11202012 Quản trị chất lượng dịch vụ trong nhà hàng 2 45 15 28 2
11202013 Quản trị kinh doanh nhà hàng 2 45 15 28 2
11202016 Thiết kế và tính giá thực đơn 2 45 15 28 2
11202012 Tổ chức điều hành Bar 2 45 15 28 2
11202026 Pha chế và phục vụ đồ uống có cồn 3 75 15 58 2
11202027 Pha chế và phục vụ đồ uống không cồn 3 75 15 58 2
11202028 Quản trị cơ sở vật chất nhà hàng 2 45 15 28 2
11202029 Nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2
11203001 Văn hóa ẩm thực 2 45 15 28 2
11203003 Thương phẩm và an toàn thực phẩm 2 45 15 28 2
11203001 Chế biến món ăn 4 105 15 88 2
11202017 Thực tập tại cơ sở 5 225 0 225 0
11202018 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (1/3MH/MĐ) 2 45 15 28 2
11202019 Cắm hoa 2 45 15 28 2
11202022 Chế biến bánh Á 2 45 15 28 2
11202020 Pha chế và phục vụ cà phê Barista 2 45 15 28 2
TỔNG 92 2430 551 1815 64

Lượt xem: 348

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp