Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 435 157 255 23
11106101 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
11106102 Pháp luật 2 30 18 10 2
11106103 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
11106104 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35 4
11106105 Tin học 3 75 15 58 2
11106106 Tiếng Anh  5 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề   72 1950 360 1542 48
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 8 180 60 112 8
11201001 Nhập môn du lịch học 2 45 15 28 2
11201002 Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp 2 45 15 28 2
11201004 Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing 2 45 15 28 2
11201003 Quản trị du lịch 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 62 1725 285 1402 38
11202001 Tiếng Anh chuyên ngành 1 4 105 15 88 2
11202002 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 75 15 58 2
11202003 Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 75 15 58 2
11202004 Tổ chức lao động trong nhà hàng 2 45 15 28 2
11202023 Chuẩn bị nhà hàng để phục vụ 3 75 15 58 2
11202024 Tổ chức phục vụ ăn, uống 6 165 15 148 2
11202007 Lập kế hoạch và tổ chức phục vụ các loại tiệc 3 75 15 58 2
11202025 Tổ chức điều hành Bar 2 45 15 28 2
11202027 Pha chế và phục vụ đồ uống không cồn 3 75 15 58 2
11202026 Pha chế và phục vụ đồ uống có cồn 3 75 15 58 2
11202011 Quản trị nguồn nhân lực Nhà hàng 2 45 15 28 2
11202012 Quản trị chất lượng dịch vụ trong nhà hàng 2 45 15 28 2
11202013 Quản trị kinh doanh nhà hàng 2 45 15 28 2
11202028 Quản trị cơ sở vật chất nhà hàng 2 45 15 28 2
11202029 Nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2
11202016 Thiết kế và tính giá thực đơn 2 45 15 28 2
11202017 Thực tập tại cơ sở 5 225 0 225 0
11202018 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
11203001 Văn hóa ẩm thực 2 45 15 28 2
11203003 Thương phẩm và an toàn thực phẩm 2 45 15 28 2
11203021 Chế biến món ăn 4 105 15 88 2
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (1/3MH/MĐ) 2 45 15 28 2
11202019 Cắm hoa 2 45 15 28 2
11202020 Pha chế và phục vụ cà phê Barista 2 45 15 28 2
11203014 Chế biến bánh Á 2 45 15 28 2

Lượt xem: 335

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp