Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số
(Tín chỉ)
Tổng số (giờ) Lý thuyết
(giờ)
Thực hành (giờ) KT (giờ)
I Các môn học chung 19 450 191 243 16
11106001 Chính trị 4 90 60 26 4
11106002 Pháp luật 2 30 22 6 2
11106004 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 58 14 3
11106005 Tin học cơ bản 3 75 17 55 3
11106007 Tiếng Anh cơ bản 5 120 30 88 2
11206003 Giáo dục thể chất 2 60 4 54 2
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 78 2055 420 1583 48
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 8 180 60 112 8
11201001 Nhập môn du lịch học 2 45 15 28 2
11201002 Nhận biết tâm lý khách du lịch và thực hiện giao tiếp 2 45 15 28 2
11201003 Quản trị du lịch 2 45 15 28 2
11201004 Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing 2 45 15 28 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 64 1740 315 1387 34
11201005 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 1 4 105 30 73 2
11201006 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2 4 105 30 73 2
11201007 Thực hiện nghiệp vụ thanh toán 2 45 15 28 2
11201008 Đảm bảo an ninh – an toàn 2 45 15 28 2
11201009 Ứng dụng tin học trong kinh doanh KS 2 45 15 28 2
11201010 Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng 2 45 15 28 2
11201011 Đăng ký giữ chỗ 3 75 15 58 2
11201012 Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú 3 75 15 58 2
11201013 Phục vụ khách lưu trú 3 75 15 58 2
11201014 Trả buồng và thanh toán 3 75 15 58 2
11201016 Vệ sinh khu vực công cộng và giặt ủi 4 105 15 88 2
11201017 Phục vụ phòng khách 4 105 15 88 2
11201019 Cung cấp dịch vụ ăn uống 4 105 15 88 2
11201020 Quản trị nguồn nhân lực 2 45 15 28 2
11201021 Quản trị cơ sở vật chất – kỹ thuật  khách sạn 2 45 15 28 2
11201022 Tổ chức sự kiện 2 45 15 28 2
11201039 Quản lý khu vui chơi giải trí 2 45 15 28 2
11201040 Thực hiện công việc quản gia trong Resort 3 75 15 58 2
11203021 Chế biến món ăn 4 105 15 88 2
11201023 Thực tập cơ sở 2 60 0 60 0
11201024 Thực tập nâng cao 3 135 0 135 0
11201025 Thực tập tốt nghiệp 4 180 0 180 0
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn (3/5 MH/MĐ) 6 135 45 84 6
11201026 Khiêu vũ 2 60 0 58 2
11201027 Trang điểm 2 45 15 28 2
11201028 Bán và tiếp thị sản phẩm 2 45 15 28 2
11201041 Bảo vệ môi trường du lịch 2 45 15 28 2
11202019 Cắm hoa 2 45 15 28 2
TỔNG 97 2505 611 1826 64

Lượt xem: 999

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp