Kế hoạch số 53/KH-CĐDLNT ngày 12/9/2022 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang về việc tổ chức học lại, học bổ sung học kỳ 1, năm học 2022-2023.

Lượt xem: 388

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp