Kế hoạch Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn (Sơ cấp; Thường xuyên) năm 2023

http://ntc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/01-KHTS-dao-tao-ngan-han-so-cap-thuong-xuyen-nam-2023.pdf

Lượt xem: 448

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp