Th7 202023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15  


Xem thêm >

Th7 202023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15  


Xem thêm >

Th7 202023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15 03 KHĐT nghề KTDN hệ CĐ …


Xem thêm >

Th7 202023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15


Xem thêm >

Th7 202023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15  


Xem thêm >

Th7 202023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ LỄ TÂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ LỄ TÂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15    


Xem thêm >

Th7 202023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15  


Xem thêm >

Th7 202023

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHU RESORT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHU RESORT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 15  


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp