KHOA QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Tầng 4 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: qtcbma@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Giáo vụ khoa: 313 – Văn phòng khoa: 81-411)

TT Họ và tên Email Ghi chú
1 Nguyễn Tân Huế nthue@ntc.edu.vn 81-411
2 Đinh Thị Vân Anh dtvanh@ntc.edu.vn
3 Nguyễn Thị Hồng Thanh nththanh@ntc.edu.vn
4 Vũ Thị Phương vtphuong@ntc.edu.vn
5 Trần Văn Thăng tvthang@ntc.edu.vn
6 Phạm Thị Minh Trang ptmtrang@ntc.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thương nt.thuong@ntc.edu.vn
8 Bùi Thanh Tùng bttung@ntc.edu.vn
9 Nguyễn Văn Hoàng nvhoang@ntc.edu.vn
10 Nguyễn Thị Tuyết Sương nttsuong@ntc.edu.vn 313

 

Lượt xem: 422

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp