Th6 222022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.


Xem thêm >

Th10 32021

CHÀO MỪNG NGÀY 04/10/2021 NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 01/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg về ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Theo …


Xem thêm >

Th6 212021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ I, II, III – NĂM 2021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang thông báo Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia Kỳ I, II, III …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp