Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ lợi ích của người học (cụ thể là học sinh, sinh viên của Trường (HSSV)), Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên.

Hướng dẫn thực hiện: Trong học kỳ I, năm học 2022-2023 có bao nhiêu môn học thì SV tìm tên giảng viên trên danh sách này và click vào để gửi ý kiến phản hồi.

 

 I. KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
1. Trương Thị Hà Click vào đây để gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/nb13gLKXYqdMyxpv7
2. Hồ Lê Khoa Anh Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/nKL7i6UvvhxxgPtG8
3. Nguyễn Thị Phú Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/cs2k4NMD5im61RPu5
4. Bùi Thị Ngọc Dung Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/KqQGagq8Tzz6wPc58
5. Nguyễn Sỹ Lan Xuân Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/F2cyFtpWCt6Qd3Cv9
6. Võ Minh Hồng Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/GZ2wCdhQpoeUR7ei9
7. Phạm Công Văn Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/d6HJp1aL1obrp7qt7
8. Lê Thị Thu Hằng Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/JWfPwDeFEd9NX4vN7
9. Trần Thanh Huyền Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/1a14H3CcBS3cgdFC8
10. Trần Thị Chúc Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/2LyfSTaTC5LRwH529
11. Trần Thị Sửu Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/etPJBLA9LHrHSaCo9
12. Hoàng Văn Tâm Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/nSVvbwmVUtP6DUwS8
13. Đỗ Duy Minh Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/uejbtHUWJvhzb7dZ8
14. Nguyễn Thị Thu Ngân Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/86T8Jqjuht3gKxG77
15. Võ Hoàng Quân Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/pj1B6oNADVWs7us17
 II. KHOA QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN DU LỊCH
1. Thẩm Thành Trung Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/tbCGVHGx2Bou1AcK6
2. Lâm Thị Yến Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/MP72gxaGx8NGSmC66
3. Vũ Thị Thịnh Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/qTmgLLKBFsPCdhxn7
4. Võ Thị Phương Khanh Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/jH8iVryNXpLoE6Zz7
5. Lê Văn Trọng Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/36jbEcUdqPGPh29N6
 III. KHOA QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN
1. Phạm Hồng Truyền Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/FiwFT5Fq8bZnDmREA
2. Dương Thị Hồng Vân Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/cH5CvaHeQT1QPAHL6
3. Nguyễn Thái Hoàng Giang Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/LH5toaMFr2vdU3fS9
3. Phạm Thị Thanh Thảo Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/xkypG636VefBQp4p7
4. Trần Ngọc Phước Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/WpPCQqfJwKYLLkKB6
5. Vũ Thị Nguyệt Nga Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/1iCJuVzUCrNkNYBK9
6. Chu Thị Thủy Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/x5dXQ5Sn96DZRk3j6
7. Ngô Thị Hải Yến Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/s3oNHK1wFgQ9u3yL6
8. Lê Minh Phong (GVTG) Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/R9MUmv9CKT1ubh4x8
9. Hà Thị Sa Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/zEiDb5cwsfkE3LMP8
10. Đoàn Xuân Nhân Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/UpmveQiNJJ57HCvJ6
11. Nguyễn Tấn Huế Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/Cxegy86pijeh334P8
12. Trần Văn Thăng Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/ZU3wA1DDosPwKKFx6
13. Nguyễn Văn Hoàng Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/5fxHRHPyrfpP8dky7
14. Phạm Thị Minh Trang Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/8cG5MEEzyxKPZJDf8
15. Đinh Thị Vân Anh Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/kebARLLuhZm4hJ8u7
16. Nguyễn Thị Hồng Thanh Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/hb6EbYNNiUhKkt4F7
17. Nguyễn Thị Thương Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/vCA5FQyqnSBiJKP66
18. Vũ Thị Phương Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/GvgW8kMtG9K1LdD77
19. Bùi Thanh Tùng Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/qsSwQg3nmRKGuoF87
20. Phạm Thị Thư Kha (GVTG) Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/Aj96PiwmkizoaBn77
 IV. KHOA KIẾNN THỨC CƠ BẢN – CƠ SỞ NGÀNH
1. Nguyễn Thị Kim Loan Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/k6iWJHuPjj9UL3DZ7
2. Phạm Thị Minh Nguyệt Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/azAs8ZZ9MekgAKuh8
3. Nguyễn Thị Hoàng Sa Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/Zezht615amZ22BFEA
4. Hoàng Thị Ngọc Hà Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/Fo8jPVunVLEgne3m9
5. Nguyễn Thị Trang Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/NMN8caP3XLofY9s4A
6. Trần Thị Trà Uyên (GVTG) Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/KwrC4HiyTAggd9YCA
7. Nguyễn Thị Vân Anh Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/p6LSAe5QujMKy8Fn9
8. Nguyễn Thanh Tuấn Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/fpyGvLFNi8jccmCW9
9. Trần Công Huân (GVTG) Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/Bum5ShRi8TppgFyX7
10. Trương Trọng Tuyền Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/WBRuHz68SrwP8mPB6
11. Đỗ Nguyễn Ngọc Sáng Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/Ym13JSP5Gzf3bBrR8
12. Phan Ngọc Hậu Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/dNmkgT8sGw5YUtLMA
13. Lê Thị Nguyệt Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/PrQiyB2E5ds4XA3r8
14. Võ Thị Như Hiển Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/83EBTJyDWtJGundy5
15. Nguyễn Doãn Thành Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/2ZgqUhGDatX8MNVk7
16. Trần La Giang Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/5auLSYPohF1XCr4y6
17. Nguyễn Thị Ngọc Duyên (GVTG) Gửi ý kiến phản hồi: https://forms.gle/yLYZfmML9arVLwz9A

Lượt xem: 3831

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp