Lịch làm việc Tuần 43 (Từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 28/10/2023)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU

Tuần 43 (Từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 28/10/2023)

THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ 2
(23/10/2023)
 BGH làm việc tại Trường  BGH làm việc tại Trường
Thứ 3
(24/10/2023)
 BGH làm việc tại Trường

 

 BGH làm việc tại Trường

 

Thứ 4
(25/10/2023)
 BGH làm việc tại Trường

 

BGH làm việc tại Trường

 

 

Thứ 5

(26/10/2023)

 BGH làm việc tại Trường

 

 BGH làm việc tại Trường

 

Thứ 6
(27/10/2023)
 BGH làm việc tại Trường

 

BGH làm việc tại Trường

 

Thứ 7
(28/10/2023)
BGH làm việc tại Trường Nghỉ

Ghi chú: Các buổi BGH làm việc tại trường các Khoa, phòng, TT khi cần thiết có thể đăng ký làm việc với BGH theo từng chuyên đề do các đơn vị đề xuất.

Lượt xem: 2017

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp