Lịch làm việc Tuần 29 (Từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 24/7/2021)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU

Tuần 29 (Từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 24/7/2021)

THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ 2
19/7/2021)
BGH làm việc tại Trường BGH làm việc tại Trường
Thứ 3
(20/7/2021)
BGH làm việc tại Trường BGH làm việc tại Trường
Thứ 4
(21/7/2021)
BGH làm việc tại Trường BGH làm việc tại Trường
Thứ 5
(22/7/2021)
BGH làm việc tại Trường BGH làm việc tại Trường
Thứ 6
(23/7/2021)
BGH làm việc tại Trường BGH làm việc tại Trường
Thứ 7
(24/7/2021)
Đ/c Tân làm việc tại Trường Nghỉ

Ghi chú: Các buổi BGH làm việc tại trường các Khoa, phòng, TT khi cần thiết có thể đăng ký làm việc với BGH theo từng chuyên đề do các đơn vị đề xuất.

Lượt xem: 72

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp