Lịch làm việc Tuần 41 (Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 16/10/2021)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU

Tuần 41 (Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 16/10/2021)

THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ 2
11/10/2021)
BGH làm việc tại Trường BGH làm việc tại Trường
Thứ 3
(12/10/2021)
BGH làm việc tại Trường

 

BGH làm việc tại Trường

 

Thứ 4
(13/10/2021)
 BGH làm việc tại Trường

 

BGH làm việc tại Trường

 

Thứ 5
(14/10/2021)
BGH làm việc tại Trường

 

BGH làm việc tại Trường

 

Thứ 6
(15/10/2021)
BGH làm việc tại Trường

 

BGH làm việc tại Trường

 

Thứ 7
(16/10/2021)
Đ/c Tân làm việc tại Trường Nghỉ

Ghi chú: Các buổi BGH làm việc tại trường các Khoa, phòng, TT khi cần thiết có thể đăng ký làm việc với BGH theo từng chuyên đề do các đơn vị đề xuất.

Lượt xem: 258

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp