Trường CĐDL Nha Trang thông báo Lịch thi kiểm tra kết thúc môn học, mô đun học kỳ II, năm học 2020-2021 khóa 12, Khóa 13

Xem lịch: 09-KT- Lịch thi kiểm tra kết thúc môn học, mô đun học kỳ II, năm học 2020-2021 khóa 12, Khóa 13

Lượt xem: 4924

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp