Mục tiêu và sứ mạng của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

 

Mục tiêu và sứ mạng của Trường được xác định cụ thể trong Đề án thành lập trường, Đề án phát triển Trường giai đoạn 2014 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Bộ VHTTDL phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01/2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, cụ thể: Mục tiêu của trường là “Phát triển trở thành cơ sở dạy nghề, vừa nghiên cứu, vừa đào tạo theo hướng đa nghề, đa cấp, đa lĩnh vực, một số nghề đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế. Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao, Trở thành cơ sở đào tạo nghề có uy tín, có đẳng cấp ở khu vực Đông Nam Á; có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam”;

Sứ mạng của trường là: “Đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao, tay nghề đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á và Quốc tế; nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu xã hội”.

–  Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang –

Lượt xem: 4257

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp