Th4 232024

CHÀO MỪNG NGÀY SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THẾ GIỚI NĂM 2024

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – KHƠI DẬY KHÁT VỌNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI Trong bối cảnh sự …


Xem thêm >

Th5 192023

NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA …


Xem thêm >

Th4 12023

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ “ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH Ở VIỆT NAM”

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ “ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH Ở …


Xem thêm >

Th3 32023

Tổ chức Hội thảo quốc tế “Điều kiện và quy trình xây dựng điểm đến du lịch thông minh ở Việt Nam”

Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch số 345/QĐ-BVHTTDL về việc Tổ chức Hội thảo quốc tế “Điều kiện và quy trình …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp