PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tầng 2 – Khu hiệu bộ – Nhà A

Email: dtqlkhhtqt@ntc.edu.vn

Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Văn phòng: 211)

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Thực hiện các công việc về đào tạo:

         Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Trường.

         Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình đào tạo, giáo trình, học liệu.

         Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ đào tạo.

         Tố chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

         Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.

         Xây dựng và tô chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

         Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng họp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

2. Thực hiện các công việc về Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế:

         Tổ chức thu thập tư liệu, tài liệu, hình ảnh có liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch và khách sạn. Biên tập và cung cấp thông tin đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên đế ứng dụng vào công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao; chuyển giao công nghệ; nghiên cứu thị trường lao động, quan hệ trong công tác liên doanh, liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài.

         Chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất các đề tài khoa học cấp trường nhằm xây dựng các biện pháp, công nghệ quản lý giảng dạy tiên tiến, để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

         Tổ chức việc đăng ký và thực hiện các đề tài khoa học cấp Bộ có liên quan đến chuyên ngành đào tạo của Nhà trường, nhằm đáp ứng nhu cầu khoa học, công nghệ của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch – khách sạn và yêu cầu của ngành.

         Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến các ngành nghề mà trường đào tạo nhằm mục đích liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường và thực hiện đào tạo sát với yêu cầu thực tế.

         Tố chức các hội thảo có sự tham gia của người nước ngoài.

         Làm nhiệm vụ đầu mối phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức hợp tác quốc tế về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

         Tổ chức đưa đón các đoàn khách quốc tế, làm các thủ tục cho giáo viên, cán bộ nhân viên Nhà trường đi công tác, học tập ở nước ngoài.

         Quản lý học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Trường.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Ông Lê Văn Trọng
Phụ Trách Phòng 
Điện thoại: (0258) 3 551 777 (Số máy lẻ 204)
Email: lvtrong@ntc.edu.vn

Lượt xem: 2019

Tag:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp