Th10 262021

Quy trình Giáo viên Chủ nhiệm, Cố vấn học tập

1. Mục đích Nâng cao chất lượng trong công tác giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập đẩy mạnh công …


Xem thêm >

Th10 182021

Biểu mẫu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường

Biểu mẫu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường Biểu mẫu Khoa học và công nghệ cấp trường


Xem thêm >

Th6 152021

Mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang ban hành Mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp