Th7 232021

Trường CĐDL Nha Trang hỗ trợ suất ăn sáng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID19 trong các khu phong tỏa trên địa bàn Tp. Nha Trang

Hưởng ứng các giá trị tốt đẹp của dân tộc, tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và tình yêu nước nồng …


Xem thêm >

Th7 32021

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn học, mô đun HKII năm học 2020-2021 trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19

Trường CĐDLNT Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn học, mô đun HKII năm học 2020-2021 trong giai đoạn phòng …


Xem thêm >

Th6 252021

Thông báo việc chấp hành về phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi kiểm tra kết thúc môn học học kỳ II năm học 2020-2021

Trường CĐDLNT thông báo việc chấp hành về phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi kiểm tra kết thúc môn học học …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp