Th6 152021

Giấy chứng nhận Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang được cấp Giấy chứng nhận Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp