Th6 162021

KH tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2021 của Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang ban hành KH tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2021


Xem thêm >

Th1 312021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức Hội thi gói bánh tét, bánh chưng Xuân Tân Sửu 2021

Ngày 30/01/2021, Tổ chức Hội thi gói bánh tét, bánh chưng chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp