Th7 22021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ VII – NĂM 2021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia Kỳ VII – Năm …


Xem thêm >

Th6 212021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ I, II, III – NĂM 2021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang thông báo Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia Kỳ I, II, III …


Xem thêm >

Th6 152021

Giấy chứng nhận Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang được cấp Giấy chứng nhận Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp