Th10 182021

Danh sách phân HSSV tham dự theo các lượt thi Khoá 12, Khoá 13 – Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách phân HSSV tham dự theo các lượt thi Khoá 12, Khoá 13 – Học kỳ 2 năm học 2020 – …


Xem thêm >

Th10 172021

Danh sách các lượt thi thực hành Khoá 12, Khoá 13 – Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách các lượt thi thực hành Khoá 12, Khoá 13 – Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 CHẾ BIẾN …


Xem thêm >

Th8 212021

Th6 222021

Lịch thi kiểm tra kết thúc môn học, mô đun học kỳ II, năm học 2020-2021 khóa 12, Khóa 13

Trường CĐDL Nha Trang thông báo Lịch thi kiểm tra kết thúc môn học, mô đun học kỳ II, năm học 2020-2021 …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp