Th7 232021

Trường CĐDL Nha Trang hỗ trợ suất ăn sáng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID19 trong các khu phong tỏa trên địa bàn Tp. Nha Trang

Hưởng ứng các giá trị tốt đẹp của dân tộc, tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và tình yêu nước nồng …


Xem thêm >

Th4 52021

Đoàn thanh niên – Hội sinh viên đã tổ chức diễn đàn “Sinh viên Khởi Nghiệp”

Tối ngày 05/04/2021, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên đã tổ chức diễn đàn “Sinh viên Khởi Nghiệp” tại trường. Đây …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp