Th9 272021

Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị lữ hành hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 14

Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số (Tín chỉ) Tổng số (giờ) Lý thuyết (giờ) Thực hành (giờ) KT (giờ) …


Xem thêm >

Th9 272021

Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Lễ Tân hệ Cao đẳng Liên thông Khoá 11

Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số (Tín chỉ) Tổng số (giờ) Lý thuyết (giờ) Thực hành (giờ) KT (giờ) …


Xem thêm >

Th8 112021

Chương trình Đào tạo ngành Quản trị Lễ tân

TT Hoạt động ngoại khoá Phương thức tổ chức Thời gian Mục tiêu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết …


Xem thêm >

Th8 112021

Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Lễ tân hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 13

Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số (Tín chỉ) Tổng số (giờ) Lý thuyết (giờ) Thực hành (giờ) KT (giờ) …


Xem thêm >

Th8 112021

Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Lễ tân hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 12

Mã MH Tên môn học, mô đun Tổng số (Tín chỉ) Tổng số (giờ) Lý thuyết (giờ) Thực hành (giờ) KT (giờ) …


Xem thêm >

Th8 112021

Kế hoạch Đào tạo ngành Quản trị Lễ tân hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 10

Chương trình Đào tạo ngành Quản trị Lễ tân hệ Cao đẳng Chính quy Khoá 10 Mã MH Tên môn học, mô …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp