Th7 32021

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn học, mô đun HKII năm học 2020-2021 trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19

Trường CĐDLNT Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn học, mô đun HKII năm học 2020-2021 trong giai đoạn phòng …


Xem thêm >

Th7 22021

Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia Kỳ VII – Năm 2021

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Thông báo tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia Kỳ VII – Năm …


Xem thêm >

Th6 252021

Thông báo việc chấp hành về phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi kiểm tra kết thúc môn học học kỳ II năm học 2020-2021

Trường CĐDLNT thông báo việc chấp hành về phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi kiểm tra kết thúc môn học học …


Xem thêm >

Th6 192021

Thông báo nộp hồ sơ làm căn cước công dân đối với sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Thông báo nộp hồ sơ làm căn cước công dân đối với sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang


Xem thêm >

Th3 172021

Thông báo v/v phát động đoàn viên, sinh viên quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang thông báo v/v phát động đoàn viên, sinh viên quyên góp hỗ trợ đồng bào …


Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777 - 0359 130 130
  • cddlnt@ntc.edu.vn

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp